Logo

Nieuws

PGB houders kunnen facturen insturen

Houders persoonsgebonden budget kunnen al facturen insturen

Budgethouders van een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen gewoon al facturen insturen, ook al zijn hun gegevens nog niet verwerkt in het trekkingsrecht-systeem van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarmee is hun zorg gegarandeerd.

Om facturen in te kunnen sturen, moeten budgethouders van een pgb wel een kopie van de overeenkomst(en) met hun zorgverlener(s) hebben ingeleverd bij de Sociale Verzekeringsbank. De Sociale Verzekeringsbank beheert het persoonsgebonden budget en betaalt de zorgverlener, als de zorgovereenkomst is goedgekeurd.


Lees verder


Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015?Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

 

Wat verandert er in 2015?

Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms hebt u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding. Of begeleiding in uw dagelijks leven.  Als u er zelf niet uitkomt, kunt u een beroep doen op professionele hulp. Vanaf 2015 moet u hiervoor bij de gemeente zijn. Larikslaan2 voert dit uit voor de gemeente Leusden.  Dit is geregeld in de nieuwe Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Deze wet vervangt de Awbz. De Wmo 2015 gaat op 1 januari 2015 in. 

 


Lees verder